Pages Navigation Menu

remonty Kaków. Rc matsu - rcmatsu

Remonty mieszkań

Remonty mieszkań

Remont mieszkania to doprowadzenie pomieszczenia do planowanego stanu, nadanie remontowanemu obiektowi pierwotnej świetności. Możemy podzielić je na bieżące, interwencyjne i kapitalne. Remont bieżący polega na częstych przeglądach i konserwacji oraz poprawianiu tego, co uległo zniszczeniu lub deformacji.

 

Przy tego typu remontach prowadzi się przede wszystkim naprawy i likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń. Remonty interwencyjne prowadzimy wtedy, gdy szkody zostały spowodowane nagłymi zdarzeniami, takimi jak pożar, pęknięcie rury, powódź. Remont mieszkania może być kapitalny i polega na całkowitym odbudowaniu zniszczonego budynku oraz kompleksowej wymianie i naprawie wszystkich elementów budynku i wyposażenia, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. Remont mieszkania powinien być zaplanowany i przeprowadzany zgodnie z planem. Przy remontach można używać innych wyrobów niż używane były w pierwotnym powstawaniu budynku, ale nie można dobudowywać nieistniejących jeszcze elementów. Remonty kapitalne przeważnie prowadzone są razem z modernizacją.